شرکت سیستمهای هدایت پروازی توکا

درباره ما:

شرکت توکا سازنده ی سیستمهای شبیه ساز پرواز سرنشین دار با امکانات تصویری و کابین متحرک می باشد. فعالیتهای این شرکت در دو بخش محصولات و خدمات ارایه می شوند. آرمان کسب و کار ما ترویج هوانوردی عمومی و گسترش آن می باشد که این مهم را در بخش خدمات اهتمام ورزیدیم. افق این شرکت تولید ادوات اویونیکی و انواع شبیه سازها در داخل کشور می باشد که در این راستا گامهایی را در بخش محصولات برداشته ایم. امید وار هستیم با لطف خداوند متعال و تلاش مهندسان این شرکت بتوانیم گامهایی موثر در افزایش فرهنگ هوانوردی عمومی و توسعه هوانوردی در کشور عزیزمان برداریم.

شماره اتاق:۲۱۶

شماره تماس: ۳ ۷ ۳ ۶ ۱ ۷ ۶ ۶

سایت:www.toucanaero.space

رایانامه: