موسسه تحقیق و توسعه و مشاوره نیوشا آتیه

موسسه تحقیق و توسعه و مشاوره نیوشا آتیه

درباره ما:

موسسه تحقیق و توسعه و مشاوره نیوشا آتیه نماینده انحصاری PDA در ایران بوده که بهمراهی نمایندگیهای موجود در سطح داخل و خارج کشور با هدف فعالیت در حوزه منابع انسانی و کسب و کار فعالیت می نماید از اهداف اصلی ما: تقویت افراد و منابع انسانی از طریق توسعه و پیاده سازی راه حل های مبتنی بر ابزارهای فنی ارایه راه حل های خلاق و نوآورانه با استفاده از نیروهای انسانی آموزش دیده برای کمک به بهبود کسب و کار موسسات و سازمانها و بهبود اطلاعات متمرکز و به روز رسانی شده منابع انسانی در جهت افزایش بهره وری در” مدیریت استعدادها” .

شماره اتاق:۲۰۸

شماره تماس: ۸۸۶۳۳۸۱۵

سایت: http://pdainternational.ir

رایانامه:

INTERNATIONALPDA@GMAIL.COM