شماره تماس: ۶۶۷۳۹۹۹۹ – ۶۶۷۶۴۱۳۵

شماره فکس: ۶۶۷۴۰۳۳۰

زمان فعالیت: شنبه تا پنجشنبه ساعت ۸ صبح تا ۸ شب

آدرس: تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان مسعود سعد، پلاک ۱۲، پردیس علم و فناوری