کارگاه آواز، بازی، نقاشی با موضوع طبیعت

کارگاه آواز، بازی، نقاشی با موضوع طبیعت

روز ۱۹ امرداد، کارگاه طبیعت با اهداف ملموس ساختن طبیعت برای کودکان، تحریک کنجکاوی و خلاقیت… در پردیس علم و فناوری برگزار شد.
آقای هرش آرمند طراحی آواز و بخش تجسمی این کارگاه را بنفشه ایزدی بر عهده داشت.‌‌
کودکان و تعدادی از والدین در بخش‌های جداگانه، با آوازهای گوناگون و بازی در حیاط پردیس گشت زدند و خوب دیدن، خوب شنیدن و حس لامسه را تجربه کردند.‌‌  ادامه مطلب کارگاه آواز، بازی، نقاشی با موضوع طبیعت