فضای کار مشترک(coworking) و انواع آن ها

انواع مختلف فضای کار اشتراکی کدام یک برای شما بهتر است؟

فضای کار اشتراکی را چگونه می‌توان تعریف کرد؟!

با توجه به گفتوگوهای انجام شده با اعضا و صاحبان فضای کار اشتراکی، به این نکته رسیده‌ایم که اصطلاح فضای کار اشتراکی(coworking) نسبتاً گیج کننده است.

در واقع، تحقیقات اخیر انجام شده توسط Ipsos و Allianz Global Assistance نشان می‌دهد که ۵۷%  از افراد بررسی شده با اصطلاح فضای کار اشتراکی آشنا نیستند. (Statista, 2019). در Evelo Agency ما coworking ها را به عنوان یک زیرمجموعه تعریف می کنیم که زیر عنوان بزگتر به نام “کار انعطاف پذیر” قرار می گیرد.

ادامه مطلب انواع مختلف فضای کار اشتراکی کدام یک برای شما بهتر است؟